Top Nav

Comarch Polska zrealizuje „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

Comarch podpisał umowę na wdrożenie i dostarczenie systemu informatycznego dla projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Wartość projektu to blisko 24 mln zł.Comarch Polska (spółka należąca do Grupy Kapitałowej Comarch) dostarczy i wdroży systemy:

 • Platforma Regionalna w UMWP (w tym m.in.: Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej, Regionalny System typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych, Portal Pacjenta, Portal Menedżerski, systemy rejestrów),
 • systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS (Szpitalny System Informacyjny), typu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów), typu EDM  (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) i lokalnej warstwy integracyjnej w 26 podmiotach medycznych z województwa, biorących udział w projekcie.

W ramach umowy został udzielona gwarancja jakości i licencji na korzystanie z tych systemów. Stronami umowy są Województwo Podlaskie oraz Comarch Polska.

comarchWykonawca, firma Comarch Polska, została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiło 5 oferentów. Kryterium oceny ofert był, poza ceną, termin udzielonej gwarancji, termin wykonania dokumentu: „Specyfikacja wymiany danych” i termin przedstawienia prototypu Platformy Regionalnej.

Termin realizacji umowy to 16 miesięcy od daty jej podpisania. Po upływie tego okresu, przez kolejne 3 lata, licząc od daty podpisania przez podmiot leczniczy protokołu odbioru, wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji.

Pierwszym etapem realizacji zapisów umowy jest przygotowanie planu projektu (2 tygodnie od podpisania umowy), analiza przedwdrożeniowa (6 tygodni od daty podpisania umowy) i dostarczenie, zgodnie z ofertą, w ciągu 4 tygodniu od daty podpisania umowy, specyfikacji wymiany danych, która jest kluczowym dokumentem w zakresie integracji podmiotów leczniczych z Platformą Regionalną.

W kolejnym kroku powstanie prototyp Platformy Regionalnej, a następnie rozpoczną się wdrożenia systemów w poszczególnych podmiotach leczniczych.

Na podstawie odrębnej, zrealizowanej już umowy, dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem, podmioty lecznicze, biorące udział w projekcie, otrzymały:

 • 824 stacje robocze z oprogramowaniem,
 • 824 monitory,
 • 44 notebooki wraz z oprogramowaniem,
 • 329 czytników kodów paskowych,
 • 138 drukarek kodów paskowych,
 • 25 skanerów dokumentów,

na łączną kwotę 3 474 558,20zł brutto.

Dostarczony sprzęt komputerowy służyć będzie usprawnieniu działań pracowników podmiotów leczniczych oraz efektywniejszej obsłudze pacjentów.

Ponadto, w projekcie podpisano umowy na:

 • dostosowanie do jednego standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na serwerownie w podmiotach leczniczych – na kwotę 2 398 200,00zł brutto, termin realizacji: do 28 marca 2014r.,
 • dostawa, budowa i uruchomienie sieci WAN o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wraz z dostawą urządzeń i 5-letnią gwarancją w podmiotach leczniczych i UMWP – na kwotę 3 751 500,00zł brutto, termin realizacji: do 1 lutego 2014r.,
 • dostarczenie sprzętu sieciowego i serwerowego oraz urządzeń pamięci masowej i wdrożenie wszystkich elementów jako jeden system w podmiotach leczniczych i UMWP – na kwotę 8 267 350,00zł brutto, termin realizacji: do 22 kwietnia 2014 r.

,

RynekERP.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku twojego urządzenia zmień ustawienia swojej przeglądarki.